Inclusief Leiderschap

Wetenschappelijk onderzoek (Harvard Business review 2020) wijst uit dat diverse teams beter presteren. Diversiteit wordt hierbij in de breedste zin van het woord bedoeld: cultuur, gender, leeftijd, drijfveren, normen & waarden, et cetera. Dit onderzoek wijst ook uit dat diverse teams alleen beter presteren wanneer jouw teamleden zich volledig onderdeel van het team voelen. Dit betekent dat zij beoordeeld worden op hun kwaliteiten, zichzelf kunnen zijn, hun eerlijke mening durven te uiten en op een constructieve manier conflict kunnen voeren. Met andere woorden; wanneer jouw teamleden inclusiviteit en psychologische veiligheid ervaren. Voor jou als leidinggevende de uitdagende taak om ervoor te zorgen dat jouw teamleden zichzelf kunnen zijn, zich durven uit te spreken en iedereen op haar of zijn kwaliteiten te beoordelen.

De ervaring leert dat dat inclusief leidinggeven allesbehalve makkelijk is. In diverse teams kost het namelijk meer tijd en moeite om tot overeenstemming te komen en er zullen vaker discussies ontstaan. Het Open DOOR programma ‘inclusief leiderschap’ helpt jou deze obstakels te overwinnen en écht te bouwen aan een inclusief team. Het helpt jou te groeien als leider om diversiteit en inclusiviteit in jouw team te creëren en te borgen. Met als resultaat: een duurzaam beter presterend team. Zo toont het ‘Diversity wins’ onderzoek van McKinsey (2019) aan dat diverse teams vaker betere en gewaagdere beslissingen nemen. Een breder spectrum van achtergronden en identiteiten zorgt voor een breder scala aan creativiteit en expertise. Een gevarieerdere groep van talenten betekent bovendien dat je als organisatie beter kunt anticiperen op verschuivingen in de markt. Ook de productiviteit profiteert van diversiteit. Volgens de Harvard Business Review (Reynolds & Lewis 2017) produceren teams met veel cognitieve diversiteit sneller oplossingen dan teams zonder. In cultureel diverse teams is deze besluitvorming zelfs 60% sneller.  

Meer informatie over deze training?

 • Via het formulier onderaan deze pagina kan je de brochure gratis downloaden. Of klik op de button hiernaast. 
 • Wil je je direct inschrijven of heb je vragen? Neem dan contact op via onze contactpagina.

Na afloop van het DOOR programma inclusief leiderschap ben jij in staat om:   

 • Vooroordelen en ‘biases’ bij jezelf en jouw team te herkennen en hierop in te spelen  
 • Kritisch te reflecteren op jouw vaardigheden als inclusief leider  
 • De obstakels te overwinnen die samenwerken in diverse teams met zich meebrengen 
 • Jouw communicatie aan te passen aan die van anderen, ook als zij niet op jou lijken  
 • Een veilige werkomgeving te creëren voor iedereen  
 • Werving & selectie op een divers publiek te richten  
 • Jouw team te begeleiden in de transitie naar inclusiviteit  

Een open DOOR programma inclusief leiderschap is altijd op maat gemaakt om een effectief leertraject te garanderen. Daarom start dit programma met een persoonlijke intake. Dat betekent dat jouw DOOR trainer met jou en met jouw leidinggevende een open gesprek voert. De uitkomsten van dit gesprek worden vertaald in een training inclusief leiderschap voor jou op maat. Na de intake ontvang de inloggegevens voor jouw online leerreis op my.dooracademy.nl met jouw persoonlijke trainingsschema. Met behulp van deze leerreis kun je je voorafgaand aan de training goed voorbereiden door de achterliggende theorie te bestuderen aan de hand van blogs en video’s. Daarnaast vind je hier opdrachten in terugvinden die jou helpen om het geleerde in de praktijk toe te passen. 

Het programma ‘Inclusief leiderschap’ bestaat uit vier trainingsdagen samen met maximaal vijf andere deelnemers. Zo wordt de persoonlijke aandacht maximaal gegarandeerd en leer jij optimaal van andere leidinggevenden. Daarnaast vinden er 5 online coachbijeenkomsten plaats om de geleerde lessen in jouw beroepspraktijk te borgen. Ook word je uitgedaagd om te reflecteren op jouw inclusieve leiderschapsvaardigheden. Het programma wordt afgesloten met de uitreiking van de certificaten waarbij jouw leidinggevende en de andere deelnemers aanwezig zijn. Je wordt daarna onderdeel van de DOOR community en blijft continu op de hoogte van nieuwe inclusieve leiderschapsinzichten!  

Tijdens het programma ‘inclusief leiderschap’ ga je aan de slag met de volgende onderwerpen: 

 1. Bewustwording
  De eerste stap in verandering is bewustwording. Welke onbewuste vooroordelen heb jij? En welke privileges? Daarnaast duik je in destructieve processen die zich voor kunnen doen in homogene teams, zoals bijvoorbeeld groupthink. Dit fenomeen vermindert de kwaliteit van groepsbesluiten door onderliggende groepsprocessen zoals het willen behouden van overeenstemming in plaats van een kritische overweging van de feiten (Kroon, 1992) 

 2. Hoe werkt je brein?
  De reden dat het zijn van een inclusieve leider en het samenwerken in een divers team niet eenvoudig is, is de werking van je brein. Zo hebben overal ter wereld mensen een onbewuste voorkeur voor mensen die op ze lijken. Daarnaast neem je onbewust de ideeën over van de groep waartoe je behoort. Om echt de stap te maken naar inclusief leiderschap, is het dus van belang deze processen beter te begrijpen en bewuste keuzes te maken.
   
 3. Jouw missie & visie als inclusief leider
  Als leider help jij jouw team om een bepaalde koers te varen. Met een gezamenlijke missie & visie als wind in de zeilen. Dit is ook van belang voor jou als leider op het gebied van inclusiviteit. Wat is jouw missie en visie op dit vlak? Alleen als jij dit scherpt hebt kun je het overbrengen aan jouw team en de rest van de organisatie. 

 4. Kernkwadranten
  Om een veilige werkomgeving voor iedereen te creëren is het van belang om elkaar te beoordelen op elkaars kwaliteiten. Daarom ga je als leider eerst aan de gang met je eigen kwaliteiten en valkuilen. Daarna word je geholpen met het coachen van jouw team op hun kwaliteiten en valkuilen. 

 5. Werving & selectie
  Bouwen aan een divers team start bij de werving en selectie. Hoe spreek je een divers publiek aan? En hoe zorg je ervoor dat jij niet (on)bewust kandidaten afwijst door vooroordelen? Dit vraagt een speciale aanpak waarbij de focus ligt op kernkwaliteiten, communicatie en missie & visie. 

 6. Communicatie in diverse teams
  Een divers team presteert alleen beter wanneer de teamleden inclusiviteit en psychologische veiligheid ervaren. Dit start bij communicatie. Hoe ga je om met teamleden die anders communiceren dan jij? Hoe voer je op een constructieve manier conflict met elkaar? Als leider is het cruciaal om hier inzicht in te hebben om dit vervolgens te faciliteren binnen jouw team. 

 7. Toolbox voor in de praktijk
  Hoe kun je na de training verder met jouw team? Tijd om de toolbox met oefeningen voor jouw team in de praktijk te brengen. Deze oefeningen hebben als doel jouw team te helpen om inclusiviteit te bevorderen. Je kunt hierbij denken aan: een checklist om groupthink te voorkomen, oefeningen die de psychologische veiligheid binnen jouw team bevorderen en een checklist om mee te nemen tijdens jouw werving & selectie. Want alleen ga je sneller, samen kom je verder! 

Het open DOOR programma Inclusief leiderschap start een paar keer per jaar. Neem contact op met DOOR voor een volgende startdatum. Het programma neemt ongeveer 4 maanden in beslag en helpt je jouw ambities te realiseren in het bouwen aan een inclusief team. Neem direct contact op voor de actuele startdagen. 

Trainings gegevens
 • Soesterduinen
 • 4 maanden
 • Max. 6 deelnemers per trainer
 • €2940,-
 1. Bewustwording & zelfreflectie
 2. Jij als inclusief leider
 3. Met jouw team aan de slag
 4. Toolbox in de praktijk
Trainer
Mariska Beekman
Gras groeit niet harder door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven
Trainer
Eefje Buma
Er is niets aanstekelijker dan bruisend enthousiasme
Een programma op maat gemaakt voor jouw organisatie?
DOOR - Maatwerk