Artikel

Verlenging NRTO-keurmerk

Goed nieuws! De NRTO, de branchevereniging voor trainen & opleiden, heeft het NRTO-keurmerk voor DOOR Training & Coaching opnieuw verlengd met een jaar. Dit keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt.

Auteur: Joost Riphagen

Datum: 16.11.2020

NRTO

NRTO is een onafhankelijke, externe certificerende instelling en heeft tijdens een audit vastgesteld dat DOOR nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Daar zijn we écht heel trots op 😀.

Het NRTO-keurmerk is een duidelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de particuliere opleidingenmarkt. Hiermee kan DOOR Training & Coaching aantonen nog steeds te voldoen aan de hoge eisen voor transparantie via producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid Van het personeel.

Het NRTO-keurmerk geeft zekerheid 
Particuliere opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten bieden een breed en divers aanbod. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Wil je meer lezen over het keurmerk? Klik dan hier. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.