Blog

Samen grenzen verleggen

In 2040 is het deel van de Nederlandse bevolking dat deelneemt aan het arbeidsproces kleiner dan het deel dat niet deelneemt. Hoewel het dus alleen maar crucialer wordt om samen met je ketenpartners het toenemend aantal zorgvragers doelmatig te helpen, is netwerken in de zorg niet vanzelfsprekend.

Auteur: Mariska Beekman & Watze Monsma

Datum: 11.04.2023

Samenwerken is cruciaal

Het is de afgelopen jaren meer dan duidelijk geworden dat samenwerken in de zorg cruciaal is. En dezelfde praktijk heeft uitgewezen dat dit niet vanzelfsprekend is en dus aandacht verdient. 

Want hoe bouw je effectief aan een duurzaam netwerk waarmee je samen het verschil maakt voor jouw patiënten, cliënten en klanten? 

Het is door de Coronacrisis voor het grote publiek zichtbaar geworden wat een groot deel van de zorgprofessionals al wist. Namelijk dat om door bijvoorbeeld vergrijzing aan de steeds groter wordende zorgvraag te kunnen blijven voldoen, samenwerking cruciaal is om de zorgvrager maximaal van dienst te kunnen zijn. Samenwerken binnen waardevolle netwerken zorgt ervoor dat je echt het verschil kunt maken voor de zorgvrager. Of je nu werkzaam bent binnen een ziekenhuis, VG, VVT, GGZ of toeleverancier bent voor de zorg, je hebt er vast al over nagedacht. Meerdere instellingen zijn al druk bezig om hun netwerk te bouwen en/of uit te breiden. 

Als je als zorgprofessional verder wilt bouwen aan een solide plek in de zorgketen, helpen de volgende stappen je op weg:

Sociale kaart van Nederland

1. Breng jouw externe markt in kaart 

Netwerken begint bij met wie je wilt netwerken. Met welke instellingen ga jij echt het verschil maken voor jouw patiënten, klanten of cliënten? De sociale kaart van Nederland (www.socialekaartnederland.nl) brengt je veel relevante informatie. Denk zeker na over:  

  • Op welk gebied jij je richt 
  • Welke branches, beroepen en instellingen tot jouw netwerk behoren 
  • Hoe je binnen deze groepen een goede rubricering en prioritering aan kunt brengen 

Omdat netwerken vaak uitgevoerd wordt in een schaarste van tijd is het belangrijk om bewuste keuzes te maken. Op welke organisaties leg jij wanneer jouw focus? En: mensen werken samen met mensen, dus met wie binnen deze organisaties wil jij een relatie opbouwen? Bij het in kaart brengen helpt het dan om de volgende onderverdeling aan te brengen: 

  • Operationeel niveau: wie zijn de voor jouw organisatie belangrijke aanspreekpunten als het gaat over casuïstiek, inhoud en zorgvragers? 
  • Tactisch niveau: met wie spreek je als het gaat over de op- en uitbouw van de onderlinge samenwerking (vaak is dit op managementniveau)? 
  • Strategisch niveau: met welke directeuren en/of leden van de raad van bestuur worden de lange termijn onderwerpen, zoals de gedeelde visie, besproken? 

Dat betekent dat je intern dus ook goed moet samenwerken. Wie heb je binnen je eigen organisatie nodig om de verbinding op al deze niveaus te leggen?

 

 

Geïnteresseerd in de training "Netwerken in de zorg"? Volg dan de knop hieronder!

Netwerken in de zorg

2. Organiseer het relatiebeheer intern 

Organisaties die ervoor kiezen om netwerken (of relatiebeheer) bij zorgprofessionals neer te leggen zijn vaak succesvol op dit gebied. Dit komt doordat deze professionals op hetzelfde niveau werken en een gezamenlijke interesse op de inhoud hebben. Daardoor maken ze makkelijk de klik met de contactpersonen bij de betreffende (potentiële) netwerkpartners. Netwerken is in deze vorm een taak, en geen functie.

Samen grenzen verleggen

3. Implementeer succesvol 

Als je binnen jouw organisatie de keuze maakt om de netwerk taak bij een medewerker neer te leggen, helpen de volgende punten je op weg: 

  • Duidelijkheid 

Iedereen die aan netwerken doet binnen de organisatie is zich hiervan bewust weet wat er verwacht wordt, en neemt de bijbehorende verantwoordelijkheid. Duidelijkheid gaat over op welk niveau iemand actief is, welke taken en verantwoordelijkheden hierbij horen en aan welke netwerkpartners iemand is gekoppeld. Daarnaast helpt het om te stimuleren om een compact plan te maken wat ze wanneer willen bereiken bij welke netwerkpartners. 

  • Faciliteren in tijd 

Als je netwerken serieus neemt, ben je hier wel een aantal uren per week mee bezig. Op de korte termijn kan dat, zeker binnen de zorg, voor een uitdaging zorgen. Toch moet je jouw medewerkers faciliteren in deze tijd als je van hen verwacht dat ze serieus investeren in jullie netwerkpartners. Op de langere termijn pluk je hier de vruchten van. 

  • Faciliteren in kennis 

Het initiëren, onderhouden en uitbouwen van de samenwerking met netwerkpartners vraagt specifieke kennis. Denk aan het je kunnen verplaatsen in de ander, nieuwsgierig zijn naar de belangen van de andere partij, passende oplossingen enthousiast kunnen presenteren, het denken vanuit kansen in plaats van bedreigingen, het kunnen omgaan met weerstand en dit alles kunnen vertalen naar duurzame, gezamenlijke vervolgstappen. Samen grenzen verleggen.

4. Breng en houd je mensen in beweging

Zelfs als je weet wat er van je verwacht wordt en je wordt hierin gefaciliteerd, betekent dat nog niet dat je het ook gaat doen. Terwijl juist het gaan doen bepaalt of je succesvol gaat zijn in netwerken. Je kan jouw relatiebeheerders hiermee helpen door op frequente momenten efficiënte en korte overleggen te hebben over hun plan en de daarbij behorende activiteiten. Wat gaat al goed en waarom en waar is nog hulp bij nodig? 

Zorg voor frequente, korte en efficiënte overleggen.

5. Wees het voorbeeld

Mensen doen niet wat je zegt, maar wat je doet. Het management is een van de pijlers onder verbeterprocessen en trekt hier de spreekwoordelijke kar. Durf dus binnen het relatiebeheer ook deze rol te pakken en ga netwerken. Ga als bestuurder in gesprek met andere bestuurders en ga op zoek naar jullie gezamenlijke visie. En ga als directeur op bezoek bij collega's in jullie gebied en praat met elkaar. Wees het voorbeeld! 

De Kar - Model

6. Vier je successen 

Geef de kartrekkers, jouw medewerkers die vooroplopen in dit proces het grootst mogelijke podium om hun successen te delen. Zij gaan jou helpen in dit veranderproces. Vergoot waardevolle voorbeelden uit en laat iedereen in de organisatie meegenieten van deze successen. Succesvol zijn werkt aanstekelijk! 

Netwerken door samen grenzen te verleggen is geen keuze meer maar een must. Maakt dat het makkelijk? Nee, zeker niet. Help je mensen over hun koudwatervrees door zelf het goede voorbeeld te zijn, te faciliteren in tijd en kennis en door het vooral ‘gewoon’ te gaan doen. De ervaring leert dat mensen starten met netwerken vaak spannend vinden (zeker niet alleen binnen de zorg) maar ook dat ze al vrij snel de toegevoegde waarde ervan gaan ervaren. Uiteindelijk werkt het energie gevend om samen het verschil te maken voor jullie patiënten, klanten en cliënten. Veel netwerkplezier! 

Nieuwsgierig?

Hebben we je nieuwgierig gemaakt? Zet dan de eerste of de vervolgstap in het uitbouwen van jouw netwerk en maak een connectie via Linkedin! Ga hier naar de pagina van Mariska en hier naar de pagina van Watze.