Blog

''Miljarden blijven liggen''

Afgelopen week verscheen er een interessant artikel van NOS. De kop: ''Miljarden blijven liggen: bijna helft scholingsbudget niet uitgegeven''. Zonde! Niet investeren in je medewerkers en leiders leidt op de lange termijn tot hoge kosten door een hoger verloop en minder efficiency.

Datum: 31.01.2024

Een lerende organisatie bouwen

''Jaarlijks blijft meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget liggen. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers. Het betekent dat momenteel enkele miljarden op de plank ligt voor scholing. Niet besteed geld blijft een paar jaar liggen, voordat het terug de bedrijfskas in gaat.

"De belangrijkste oorzaak is gebrek aan tijd door werkdruk", zegt Eefje Brul van werkgeversvereniging AWVN. "Het werk gaat voor. Er blijft geen tijd over." Aldus het artikel van de NOS.  

Toch zitten er tal van voordelen aan het bouwen van een lerende organisatie en is tijd inbouwen om te trainen wat je als organisatie verder brengt. Je medewerkers trainen draagt bij aan het succes en de veerkracht van de organisatie als geheel, en heeft nog veel meer belangrijke voordelen:

  1. Verbeterde innovatie: Door werknemers voortdurend bij te scholen, blijven ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Dit stimuleert innovatie, omdat medewerkers nieuwe ideeën en methoden kunnen toepassen in hun werk.

  2. Verhoogde productiviteit: Een goed opgeleid personeelsbestand is over het algemeen productiever. Ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om taken effectief en efficiënt uit te voeren, wat de algehele productiviteit van de organisatie ten goede komt. En zo creëer je tijd om bij te scholen! ;-)

  3. Flexibiliteit: Bijgeschoolde werknemers zijn over het algemeen flexibeler en beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen. Ze kunnen gemakkelijker omgaan met nieuwe technologieën, werkmethoden of zakelijke uitdagingen.

  4. Talentbehoud: Het aanbieden van bijscholing en ontwikkelingsmogelijkheden toont aan dat de organisatie geeft om de professionele groei van haar medewerkers. Dit kan bijdragen aan het behoud van talent en het verminderen van het verloop van personeel.

  5. Betere probleemoplossing: Medewerkers die voortdurend worden bijgeschoold, ontwikkelen vaak sterke probleemoplossende vaardigheden. Ze kunnen snel nieuwe informatie assimileren en toepassen om complexe problemen op te lossen.

  6. Aantrekkelijkheid voor talent: Organisaties die bekend staan als lerende organisaties, trekken vaak talent aan dat op zoek is naar kansen voor persoonlijke en professionele groei. Het kan een concurrentievoordeel bieden bij het werven van nieuwe medewerkers.

Kortom, het investeren in een lerende organisatie bevordert niet alleen de ontwikkeling van individuele werknemers, maar draagt ook bij aan het succes en de veerkracht van de organisatie als geheel. 

Zoek je oplossingen voor deze uitdaging? Kom in contact, DOOR deelt haar ervaringen graag!