Blog

Een gemotiveerder team in 3 stappen!

Gemotiveerde medewerkers zijn productiever, creatiever en leveren werk met een hoogstaande kwaliteit (Grant & Shandell, 2022). Maar hoe zorg jij als leider voor hoog gemotiveerde medewerkers in jouw team? En… wat is jouw motivatie eigenlijk om deze blog te lezen?

Auteur: Eefje Buma

Datum: 28.06.2022

Helaas

Om te beginnen moet ik je teleurstellen. Jij kunt als leider jouw mensen niet motiveren. En nu je deze boodschap leest voel je misschien wel je eigen motivatie wegzakken… Maar raak niet gedemotiveerd! Jij als leider kunt namelijk wel een omgeving creëren die jouw mensen inspireert en die de motivatie ondersteund.

Hoe pak je dat aan? 

Allereerst is het belangrijk om je bewust te zijn dat motivatie onderverdeeld kan worden in extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. 

Extrinsieke motivatie  

Deze vorm van motivatie wordt gedreven van buitenaf. Hierbij wordt de motivatie meestal gevoed door opgelegde condities of beloningen. Zoals het ontvangen van een bonus wanneer bepaalde targets behaald worden.  

Intrinsieke motivatie 

Deze vorm van motivatie komt van binnenuit. Dit is jouw interne drive tot persoonlijke groei met bijbehorende ambities. Een voorbeeld hiervan is het lezen van deze blog. Niemand heeft jou opgelegd om meer informatie te lezen over motivatie en toch ben je gaan lezen!

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Mensen zijn van oorsprong gemotiveerde wezens 

Om antwoord te geven op de vraag hoe jij als leider een omgeving creëert die de motivatie van jouw team bevordert, moeten we een uitstapje maken naar een theorie ontwikkeld door de psychologen Richard Ryan en Edward Deci. Richard en Deci hebben jarenlang onderzoek gedaan naar motivatie bij medewerkers op de werkvloer. Met als resultaat de Self Determination Theory. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen van binnenuit een drive hebben om acties te ondernemen en om te groeien. Maar om hieraan te kunnen voldoen, moeten mensen wel ondersteund worden vanuit hun sociale context: de werkvloer. En hier kun jij als leider het verschil maken! Voel je je motivatie al wat meer terugkomen? 

Maar eerst terug naar die innerlijke drive van mensen. Want wat is de reden hiervoor? Volgens Ryan en Deci worden mensen geboren met zogenaamde psychologische basisbehoeften. Dit zijn bepaalde basisbehoeften waaraan voldoen moet worden, wil jij je gemotiveerd voelen. Hier vallen de volgende drie basisbehoeften onder:  

 1. Autonomie

  Dit is het gevoel dat jij controle hebt over beslissingen die je maakt in het werk dat je doet. 
 2. Competentie

  Dit is het gevoel dat je genoeg vaardigheden en kennis in huis hebt om jouw werk te kunnen doen.

 3. Relatie

  De behoeften om onderdeel te zijn van een groep en het gevoel dat anderen om jou geven. 

Dus wanneer jij bij het doen van een taak het gevoel hebt dat je er autonomie over bezit, de juiste competenties in huis hebt om de taak succesvol af te ronden en dat je het niet alleen doet, is er een hoge kans dat jij vol motivatie aan deze taak werkt.  

Motivatie Model

Jouw rol als leider 

Maar ik hoor je denken… Hoe kun jij als leider de juiste omgeving creëren die de motivatie van jouw mensen bevorderd? Dit doe je door de sociale context te creëren waarin jouw mensen hun 3 basisbehoeften kunnen vervullen. Om dit meteen toe te passen in jouw praktijk hieronder tips per behoefte:  

 1. Autonomie

  Laat jouw medewerkers hun eigen doelen opstellen en de processen hierover zelf bewaken.

 2. Competentie 

  Laat jouw medewerkers taken vervullen die binnen hun knowledge en skillset vallen. Het is dus belangrijk om op competenties te blijven trainen om deze te verbeteren. Daarnaast komt hier ook een stuk zelfvertrouwen bij kijken. Geef regelmatig een onverwacht compliment over competenties die je observeert, dat komt de motivatie 100% ten goede! 

 3. Relatie

  Werk intensief met het team aan teambuilding. Focus hier vooral op het vertrouwen binnen het team 

Om te onthouden 

Volgens de Self Determination Theory mag je er als leider dus vanuit gaan dat jouw mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen binnen jouw team, mits er aan de drie psychologische basisbehoeften wordt voldaan. En hier ligt jouw kans als leider! Je motiveert jouw mensen niet voor de lange termijn met extrinsieke motivators zoals bonussen of met bioscoopbonnen. Je hebt invloed op de motivatie van jouw mensen door een omgeving te creëren waarin de intrinsieke motivatoren gestimuleerd worden. Zoals een gezegde luidt:  

“Je kunt een paard wel naar het water brengen, maar je kunt het niet dwingen te drinken”.

Nog een laatste boodschap voor jou

 • Jij bent in controle om de omgeving voor jouw mensen zo in te richten dat hun intrinsieke motivatoren versterkt worden (autonomie) 
 • Jij hebt nu de kennis in huis hoe je dit binnen jouw team kunt faciliteren (competenties) 
 • En je bent niet alleen, je doet dit samen in gesprek met jouw mensen (relatie) 

En? Hoe gemotiveerd ben jij nu om jouw ambities waar te maken met een gemotiveerder team richting kwalitatief betere prestaties? Vraag vrijblijvend een gesprek aan met Trainer Eefje Buma om te ontdekken hoe jij deze principes kunt toepassen binnen jouw team.

Trainer
Eefje Buma
Er is niets aanstekelijker dan bruisend enthousiasme