Blog

Stel de juiste vragen

Wil je je salestechniek verbeteren, maar wil je niet te pushy zijn? En wil je je klanten helpen met iets wat ze écht nodig hebben, zodat ze je vertrouwen en terugkomen? Vraag jezelf dan eens af of je wel genoeg vragen stelde tijdens je verkoopgesprek. Hoe je goede vragen stelt, lees je in deze blog.

Auteur: Jesse Vos

Datum: 12.06.2024

Stel de juiste vragen aan je klant en zie je verkoopcijfers stijgen

Ik merk dat zelfs ervaren verkopers het vaak lastig vinden om door te dringen in de wereld van de klant. Dit heb je echter wel nodig, als je jouw product wilt verkopen. Maar je weet ook dat je het beste iets verkoopt aan iemand die je product ook daadwerkelijk wil hebben. Maar hoe kom je erachter wat je klant wil? Zeker als je klant dat eigenlijk ook helemaal niet zeker weet?

Met de SPIN-methodiek laat je de klant jouw product aan zichzelf verkopen

De Engelse onderzoeker Neill Rackham onderzocht dit probleem. Hij zag dat in succesvolle verkoopgesprekken de klant veel meer aan het woord is dan de verkoper. Dat kwam doordat de verkoper in staat was om de juiste open vragen te stellen. En bleef doorvragen. Door het stellen van die vragen, in de juiste volgorde, kwam die verkoper erachter wat de onderliggende behoefte van de klant was. De klant vond in zijn eigen probleem een mogelijke oplossing; het product van de verkoper. In feite lieten deze verkopers de klant zichzelf overtuigen van waarom ze iets moesten kopen. De verkoper hoefde alleen nog maar het bonnetje te printen. Dat deden ze met behulp van de SPIN-methodiek:

Situatie. Ze begonnen met vragen naar de situatie van de klant. Daarmee schetsen ze een beeld waarin het probleem dat hij of zij ervaart wordt neergezet. Daarin gaat het om feiten, cijfers of achtergronden. Het is daarbij belangrijk dat je niet te veel van deze vragen stelt. Voor de klant is dit immers bekend; het levert geen nieuwe informatie voor ze op. Maar het is wel belangrijk dat je de klant de ruimte geeft om zijn verhaal te doen. De klant wil ook gehoord worden, daarmee bouw je ook aan een vertrouwensband. Dat kunnen vragen zijn als ‘hoeveel medewerkers heb je?’, tot ‘wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in je sector?’. Maar het kan ook praktischer zijn, bijvoorbeeld ‘Hoe tevreden bent u over uw nachtrust?’.

Probleem. Tijdens de volgende stap ga je dieper in op de problemen die je klant ervaart met zijn situatie. Je stelt vragen die zijn of haar knelpunten blootleggen. De zorgen die iemand heeft, de dagelijkse irritaties of het ongemak dat bij hem of haar leeft. Dit is, uiteindelijk, wat jouw product gaat oplossen. Maar het is dus niet aan jou om dit te vertellen. Want als jij nu meteen dit probleem voor hem ‘oplost’, dan verliest jouw advies aan waarde. Je verkoopt hem immers een van jouw eigen producten, jouw eigenbelang is duidelijk. Dan word je ‘die van WC-eend’. Denk hierbij aan vragen als ‘welke knelpunten ervaar je bij je personeelsmanagement?’, ‘Welke zorgen heb je over nieuwe wetgeving?’ of ‘waar bent u bang voor als u vaak slecht slaapt?’. Maak hier ook gebruik van je kennis van de markt, door ook problemen te benoemen waar je klant nog niet aan heeft gedacht. Zo laat je zien dat je van de hoed en de rand weet en word je als adviseur in plaats van als verkoper gezien.

Impact. In de volgende fase ga je de klant pas echt voor je aan het werk zetten. Je gaat de klant namelijk aan hem- of haarzelf duidelijk laten maken wat de impact van zijn problemen is. Daarmee wordt het duidelijk wat de gevolgen zijn als het probleem onopgelost blijft. Dit is waarop jij, in een later stadium, jouw verkooppitch baseert. Maar dit is vooral het moment waarop je klant zichzelf overtuigt dat er iets gedaan moet worden aan de ontstane situatie. Vragen die je hier kunt stellen zijn ‘hoe beïnvloedt dat gebrek aan overzicht in je personeelszaken jouw dagelijkse operatie?’, ‘wat is het gevolg van nieuwe wetgeving op je winst?’ of ‘Welke activiteiten kunt u niet of minder doen als u nog langer zo slecht blijft slapen?’.

Nuttig-effect. Als laatste laat je de klant aan zichzelf uitleggen hoe zijn werk of leven erop vooruitgaat als hij of zij dit probleem aanpakt. Hij of zij gaat daarmee het nuttige effect zien van de oplossing, die jij in handen hebt (maar nog niet hebt aangeboden). Want ook hier geldt; jij bent de adviseur. Stel daarom vragen als ‘hoeveel tijd zou je per dag winnen als je fatsoenlijke hr-software hebt?’, ‘hoeveel van je winst zou je meer overhouden als je genoeg kennis van wetgeving hebt’ of ‘zou u weer met uw kleinkinderen naar de Efteling kunnen als uw oude matras u niet wakker hield ‘s nachts?’. Zorg ervoor dat de klant zelf zijn zorgen uit en de voordelen benoemt van jouw product. De urgentie is dan overduidelijk en je klant staat open voor jouw advies.

Wil jij de kunst van het verkopen goed onder de knie krijgen? Schrijf je in voor de training 'Basis verkopen'

Let wel nog even op deze valkuilen

Het doel van de SPIN methodiek is niet om te vertellen hoe goed jouw product of dienst is, maar om de klant zelf te laten ontdekken dat hij jou nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de juiste volgorde van vragenstellen aan te houden. Je wil de klant steeds een stapje dieper laten gaan in zijn bewustwording van het probleem. Van de situatie waar die in zit, naar het probleem dat hij daardoor heeft, de impact die dat maakt op zijn leven en het nut dat hij gaat ervaren als hij het probleem oplost. Door de klant zelf aan het woord te laten en hem deze vragen zelf te laten beantwoorden heb jij eigenlijk niets ‘verkocht’. Je hebt de klant laten inzien dat hij jou nodig heeft, het kopen doet hij vanzelf daarna wel.

Met deze SPIN-methode help je je klant over te gaan tot actie

Deze methode werkt volgens mij, omdat het uit gaat van jouw oprechte interesse in de klant die voor je staat. Doordat je hem of haar zijn situatie helpt doorgronden en behoeftes achterhaalt, maak je de klant bewust van de ernst van zijn probleem. Het is een heldere en gestructureerde manier waarmee je uiteindelijk iemand belangrijk maakt, zich gehoord laat voelen en vervolgens helpt. En dat is wat ik belangrijk vind in sales; dat je met je verkoopskills iemand helpt om over te gaan tot actie en daarmee zijn probleem op te lossen.

Wil jij ook de kunst van het verkopen (verder) onder de knie krijgen?

Deze SPIN-methodiek en andere manieren om jouw verkoopskills te verbeteren behandel ik in de training 'Basis verkopen'. In deze training leren we je onder andere manieren om diepliggende klantwensen te achterhalen, welke processen een klant doorloopt en hoe je commerciële gesprekstechnieken toepast. Benieuwd naar meer informatie over deze training? Neem dan contact op via info@doortraining.nl of +31 (0) 85 773 1004.