Artikel

Innovatie en partnership

DOOR® heeft tijdens de coronalockdown leiders en sales professionals geïnterviewd met een geheel eigen visie of werkwijze. Waarom? Om mensen juist deze zomerperiode te inspireren en zo hopelijk de wereld na de crisis samen mooier te maken. In dit artikel staat het online gesprek met Henk Schaap.

Auteur: Joost Riphagen

Datum: 03.09.2020

Henk, dankjewel voor je tijd en leuk je te spreken!

Allereerst; Henk in een notendop

Henk Schaap. 52 jaar. Een Wageningen man in hart en nieren. Via de milieusector in 2001 de overstap gemaakt naar Holcim. De centrale vraag? Hoe zet je afval in als brandstof, om zo afval dat niet meer hergebruikt kan worden toch nuttig toe te passen en CO2 te besparen. Later bij de CRH groep structurele organisatie wijzigingen doorgevoerd. In de afgelopen 2 jaar actief als interim commercieel manager voor VELUX en later voor Altaterra, oprichter van Prefakz en per 1 september commercieel directeur van Vebo. Een innovator en samenwerker in hart en nieren!

Op de foto hierboven zien we Henk aan de linkerkant staan. Naast Henk staat oud Commercieel Directeur Reinier van Aalsburg

Je hebt Prefakz opgericht. Een club in de prefab. Vertel?

‘Bij Calduran al volop met de ontwikkeling bezig geweest, maar daar kwam Prefab kalkzandsteen toch niet van de grond. Volgens ons een gat in de markt én het is de toekomst. We hebben Prefakz opgericht en nu een productielocatie waar 100 tot 150 woningen/appartementen per jaar worden gemaakt. We denken nu na over het opschalen van processen en hoe te robotiseren. Het is de overtuiging dat we het bouwproces moeten industrialiseren. Zeker ook vanuit veiligheidsomstandigheden moet dat. Daarnaast is prefab een oplossing voor het tekort aan handjes.’

Interessant. Dat zou ook een oplossing kunnen bieden voor ontwikkelingen, zoals Corona. Als we het daar toch over hebben. De bouw & corona, een goede combinatie?

‘De bouw had zijn crisis al met stikstof en pefas. De opdrachten liepen al terug. In eerste instantie had corona geen enorme impact op de bouw. We bouwden ‘gewoon’ door. Voor nieuwbouw althans. Voor renovatie had het wel effect. De vertraging in de nieuwbouw heeft vooral met stikstof en Pefas te maken. Wat wel heeft gespeeld is de beschikbaarheid van materialen. Vooral staal heeft hier en daar zeker voor vertraging gezorgd.De crisis van 2008 was een financiële die leidde tot een bouw crisis. De vraag is nu natuurlijk of corona ook leidt tot een financiële crisis en dus een bouwcrisis.

Voorlopig staan alle seinen op groen om de bouwproductie volop te laten doordraaien.

En ondanks een aantal sectoren die heel zwaar worden getroffen door de Corona crisis, zijn er ook heel veel sectoren die toch wel aardig door draaien.’

Dat klopt. Wat betekent dat wat jou betreft voor de toekomst?

‘In de basis denk ik dat als het gaat om nieuwbouw van woningen, er niet zo veel zal veranderen. De 60.000 woningen gaan we ook dit jaar niet halen. Het is vooral belangrijk dat we het probleem rondom stikstof en pefas oplossen. Ik ben vooral benieuwd hoe het gaat in de kantoren markt. Een fors deel van ons werk kan vanuit een thuis situatie. De output is nu zelfs beter dan voorheen! De vraag is dan wat de kantoor behoefte per FTE is. En dan denk ik dat de kantoorbehoefte omlaag gaat. De vraag is wat dat betekent voor kantoren en kantoren bouw.’

Henk Schaap, Prefakz

Een sterke organisatie

Dan komt natuurlijk ook snel de vraag hoe je je hier tegen wapent. Hoe bouw je wat jou betreft een ‘crisis proof’ bouwonderneming?

‘In hoofdlijnen zijn er twee zaken. De eerste is het opereren vanuit partnership. Zorg dat je relaties hebt waar je zaken mee doet. Ik ben niet zo van de ‘fluctuerende’ markten.

Stabiele relaties ontwikkelen, zorgt voor rendement. Daar hoort meteen bij dat je blijft innoveren.

Waarbij we in de bouw prima weten waar we naar toe moeten. Dat zijn industrialisatie, kwaliteit en circulariteit. De vraag is hoe we dat verstandig kunnen doen. Bij Vebo betekent het dat ik eerst 100 dagen mee ga lopen. Ik zal als eerste echt goed kijken naar het productportfolio. Vanuit de producten kijken naar de behoefte bij de klanten. De vraag is dan hoe we het bouwproces kunnen optimaliseren bij klanten. Bouwen is toch wel wat basic zware elementen aan elkaar koppelen. Hoe kun je stappen zetten in het proces is de vraag?’

Ok, dus partnerships en… Innovatie is ook iets wat ik je tussen de regels door hoor zeggen. Welke rol heeft innovatie en hoe blijf je continu innoveren?

‘De factor mens is mega belangrijk bij het laten slagen van innovatie. Wij zijn als mens van nature niet zo happig op verandering. Dat kom je ook in de bouw nadrukkelijk tegen. Belangrijk is om mensen mee te nemen in het verhaal en mensen mee te laten doen in het proces. Dat ze merken dat als ze iets aanpassen dat het hen iets oplevert. Van boven af iets opleggen werkt dan niet. Maar als je de vraag stelt ‘wie vindt het leuk om dat te doen?’, dan heb je de early adoptors te pakken. Ik denk dat je vooral moet beginnen bij de mensen die het leuk vinden. Zo pas ik het altijd toe bij nieuwe producten en processen. Ik zoek dan naar medewerkers en partners die open staan voor innovatie. Daarbij is het vooral belangrijk om het samen te doen. Je borgt dan de reflectie om er van te leren.’

Toch nog even terug, partnership. Wat is dat dan?

‘Dat is een samenwerking waarbij je je in goede en slechte tijden elkaar vast houdt. Dat is niet alleen in crisis, maar altijd zo. Het is vooral belangrijk om elkaars belangen te kennen. De vraag is dus of je dingen wilt delen. Het hoeft dan echt niet altijd zo te zijn dat je de marges kent. Maar als je de belangen deelt en samen investeert en durft samen te investeren, dan heb je een goed partnership. Je laat elkaar dan ook niet vallen. Je doet het samen, in voor- en tegenspoed. Het is een resultante van hoe je met elkaar omgaat. Ik denk dat het delen van die belangen wel de persoon Henk Schaap is. Vanuit een aantal testen die ik gemaakt heb, is naar boven gekomen dat ik authentiek ben. Op het moment dat je dat bent in de manier waarop je een relatie wilt aan gaan met elkaar, dan gaat dat van nature heel eenvoudig. Als mensen dat herkennen gaan ze daar in mee doen.’

Welk advies heb je voor andere organisaties in de bouw?

Blijf vooruit kijken, kijk niet naar wat was maar wat gaat komen. Kijk hoe je je verdienmodel anders in kunt richten. Doe het samen met je partners. Kijk hoe je samen dat nieuwe verdien model in kunt richten!

Dankjewel Henk, zeer waardevol. Gaan dus voor innovatie en partnerships!