Artikel

1,5 meter praktijktrainen bij DOOR®

Naast online trainingen mag DOOR Training & Coaching ook weer voorzichtig aan de slag met fysieke training en opleiding. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en continue communicatie met onze brancheorganisatie NRTO. Lees hier hoe DOOR invulling geeft aan de 1,5 meter economie.

Datum: 26.05.2020

Het protocol

Heel Nederland is er inmiddels mee bezig; hoe geven we invulling aan de 1,5 meter economie. De eerste initiatieven komen van de grond. Mooi! De oproep vanuit de overheid is duidelijk; ga als branche aan de slag om invulling te geven aan deze 1,5 meter economie. Vandaar dat het DOOR-team heeft omschreven hoe zij voor haar programma’s invulling geeft aan deze 1,5 meter economie. Het 1,5 meter protocol is tot stand gekomen op basis van de richtlijnen van het RIVM en continue communicatie met onze brancheorganisatie NRTO.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het trainen en coachen van leiders en medewerkers in een zakelijke context zijn de richtlijnen van de RIVM. Voor nu betekent dat:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten
 • Was regelmatig je handen
 • Geef geen handen

Vanuit deze normen en kaders is nagedacht over de impact op het vak. Dit betekent nogal wat. Daarom is vanuit deze thema’s het protocol voor het 1,5 meter trainen en opleiding vanuit DOOR Training & Coaching uitgewerkt, met als bouwstenen:

 1. De voorbereiding
 2. De locatie
 3. De deelnemers
 4. De trainers

1. De voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom wordt bij ieder programma dat vanuit DOOR fysiek plaats vindt dit document gedeeld en wordt de checklist samen met een opdrachtgever afgestemd. Wanneer de checklist niet op alle facetten een ‘ja’ scoort, kan de training niet volgens het protocol worden vormgegeven en vindt het programma online plaats. Het DOOR-Supportteam of de DOOR-trainer vult deze checklist samen met de opdrachtgever in. Deze wordt vervolgens met alle deelnemers gedeeld. De checklist: 

 • De deelnemers hebben de informatie ontvangen over de 1,5 meter richtlijnen?
 • De deelnemers weten dat ze niet kunnen deelnemen met verkoudheidsklachten?
 • De deelnemers weten dat handen geven niet is toegestaan?
 • De deelnemers houden tijdens het gehele programma 1,5 meter afstand?
 • De deelnemers weten dat ze voor de trainingsruimte wachten op 1,5 meter afstand van elkaar?
 • De trainer laat de deelnemers één voor één de ruimte in?
 • De locatie is ingesteld op het 1,5 meter trainen en heeft een protocol?
 • Het protocol van de locatie is gedeeld met alle deelnemers?
 • De deelnemers kunnen in de ruimte op 1,5 meter van elkaar plaats nemen?
 • De trainer heeft de ruimte om 1,5 meter afstand te houden van de voorste deelnemers?
 • De deelnemers weten dat zij elkaar mogen aanspreken op het oprekken van de regels?
 • De deelnemers hebben deze checklist ontvangen?

Wanneer meerdere deelnemers met het openbaar vervoer reizen, dan wordt de planning van de training aangepast, zodat mensen zo min mogelijk in de spits hoeven te reizen.

2. De locatie

De locatie of trainingsruimte is een belangrijk onderdeel van de inrichting van het 1,5 meter trainen. Het is een vereiste dat de locatie een duidelijk protocol heeft en dat dit gedeeld is met de trainer en de deelnemers. Deze vereisten moeten in het protocol terug komen:

 1. Er moet de mogelijkheid zijn om op 1,5 meter van elkaar plaats te nemen in een ruimte
 2. Er moet de mogelijkheid zijn om op 1,5 meter van elkaar te wachten buiten te ruimte
 3. De toiletfaciliteiten moeten duidelijk aangeven of er beschikbaarheid is om 1,5 aan te houden
 4. Andere groepen moeten de DOOR-groep niet belemmeren in het aanhouden van de 1,5 meter
 5. De locatie moet de mogelijkheid bieden om in pauzes handen te wassen
 6. De parkeergelegenheden moeten op 1,5 meter zijn ingericht, ook bij het uitstappen
 7. Op de groep van de locatie dienen duidelijke markeringen zichtbaar te zijn om te kunnen trainen
 8. De ruimte dient de mogelijkheid te hebben om te streamen en opnames te maken. Dit betreft zowel de Wifi-kwaliteit als de beschikbare hulpmiddelen.

DOOR werkt samen met een aantal trainingslocaties die voldoen aan het 1,5 meter trainen. Deze lijst wordt continu aangevuld en is op te vragen via het DOOR-Supportteam in Rotterdam.

3. De deelnemers

De deelnemers moeten voorafgaand aan een fysieke bijeenkomst kennis hebben genomen van het 1,5 meter protocol en van het protocol van de locatie. Wanneer dit niet zo is, kunnen deelnemers niet deelnemen aan de bijeenkomst, omdat de veiligheid van de andere deelnemers en de DOOR-trainer niet kunnen worden gewaarborgd.

Deelnemers dienen voor aan te geven dat zij zowel dit document als het protocol van de locatie hebben gelezen. Dit wordt binnen de richtlijnen van de AVG vastgelegd in het trainingsdossier van de klant. Wanneer deelnemers verkoudheidsklachten hebben, kunnen zij niet deelnemen aan het programma, maar wel deelnemen via de aangeboden livestream. DOOR werkt met locaties die dit mogelijk maken of de DOOR-trainer heeft de faciliteiten om dit mogelijk te maken. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een lunch, nemen deelnemers dit zelf mee of wordt dit op een gepaste manier aangeboden.

4. De trainers

De trainers hebben de verantwoordelijkheid om:

 • Vooraf de checklist met de opdrachtgevers langs te lopen
 • Er voor te zorgen dat akkoord bevonden is door de opdrachtgever en de deelnemers
 • Het locatieprotocol te checken (wanneer dit niet één van de goedgekeurde locaties is)
 • De deelnemers te informeren met de checklist en het protocol. De deelnemer moet bij aanvang bevestigen dat het document gelezen is
 • Bij binnenkomst van de trainer iedere deelnemer op gezondheidsklachten te checken
 • Tijdens de bijeenkomst het naleven van de regels te borgen

Een trainer beschikt over een flesje met handgel om tussendoor handen te wassen en een doosje met tissues. Daarnaast zijn er altijd mondkapjes beschikbaar voor wie dat wil.

Voor de tissues geldt dat wanneer een deelnemer deze gebruikt om de neus te snuiten bij verkoudheidsklachten, hij of zij wordt gevraagd de training te verlaten en thuis via de livestream deel te nemen. De trainer is een uur voorafgaand aan een bijeenkomst aanwezig op de locatie om de naleving van het locatie protocol te controleren en nodigt deelnemers uit om één voor één een de trainingsruimte binnen te komen.

Met deze uitwerking van het 1,5 meter praktijktrainen bij DOOR® wil DOOR bijdragen aan het naleven van de regels van de RIVM, het indammen van het coronavirus en het helpen van opdrachtgevers om ambities waar te maken.

DOOR Training & Coaching Praktijktrainen coronamaatregelen

Aanpassingen

DOOR houdt continu de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en zal hier het 1,5 praktijktrainen op aanpassen. Er zijn steeds drie werkvormen, waarin het programma kan worden aangepast:

 1. Volledig digitaal
 2. In kleine groepjes fysiek bij elkaar en online afstemming
 3. Volledig offline

Neem voor vragen gerust contact op met het DOOR-Supportteam via info@doortraining.nl.