Coaching

DOOR-coaches zijn ervaren professionals die helpen de persoonlijke, professionele ontwikkeling en prestaties van medewerkers en managers te borgen en te verbeteren. Om ambities waar te maken! Je leest hier meer over de visie achter DOOR-coaching en wat je ervan mag verwachten.

DOOR-coaching

Je kunt DOOR-coaching ook wel omschrijven als resultaatgericht business coaching. Het betekent dat de persoonlijke coaching van medewerkers en managers zich altijd richt op het realiseren van ambities, prestaties en persoonlijke ontwikkeling in een zakelijke context.

Daarbij speelt de leidinggevende (vaak) een cruciale rol in het borgen van een ontwikkeling. Om die reden wordt gebruik gemaakt van synchroon coaching, waarbij aan het begin en eind van een coachtraject de leidinggevende wordt betrokken om het geleerde te borgen. Natuurlijk blijft wat tijdens de coaching gebeurt altijd tussen de DOOR-coach en de deelnemer. Deze stappen worden gezet tijdens een persoonlijk coachprogramma:

 • Persoonlijk intakegesprek; een coachprogramma start altijd met een intakegesprek. Dit kunnen één of twee gesprekken zijn met de deelnemer (en de leidinggevende) om de doelstelling, context, wensen en eisen scherp te stellen. De DOOR-coach stelt een persoonlijk voorstel op. Na het akkoord wordt de coachovereenkomst samen opgesteld.
 • Opstellen van de DOOR-coachovereenkomst; de eerste stap van de samenwerking is om de persoonlijke DOOR-coachovereenkomst op te stellen. In de overeenkomst worden zaken als doelstelling, context, uitgangspunten, wensen en afspraken vastgelegd. De overeenkomst wordt door de deelnemer en de DOOR-coach ondertekend.
 • Online en offline coaching; DOOR-coaching is altijd ‘blended’ en een afwisseling van online en offline coaching. Je kunt daarbij denken aan:
 1. Offline coachgesprekken; een belangrijk onderdeel van de DOOR-coaching zijn de persoonlijke offline coachgesprekken. Deze duren niet langer dan anderhalf uur en worden vooraf goed voorbereid met de DOOR-coach. Na afloop vindt digitaal een evaluatie plaats. Het is anders dan persoonlijke training, waarin op specifieke vaardigheden wordt geoefend. Dan kan een bijeenkomst maximaal een dagdeel in beslag nemen.
 2. Online coaching; het online communiceren is niet meer weg te denken. Daarom vinden coachgesprekken regelmatig plaats via platformen als Teams of Zoom. De DOOR-coach nodigt je hiervoor uit en stemt voorafgaand aan het gesprek de doelstelling af. De online coachgesprekken kunnen opgenomen worden, zodat de deelnemer de opnames na afloop terug kan kijken.
 3. WhatsApp, telefoon en e-mail coaching; de DOOR-coach is tijdens een programma altijd beschikbaar voor snelle antwoorden via WhatsApp. Aan het begin van het programma worden afspraken gemaakt over het inzetten van de verschillende hulpmiddelen.
 4. Praktijkcoaching; DOOR-coaches zijn praktijkmensen. Wanneer het past, zal een DOOR-coach jouw praktijk opzoeken om je daar te zien presteren. Denk daarbij aan het bijwonen van een werkoverleg, een klantgesprek of bijvoorbeeld in contact met een medewerker.
 • Samen successen vieren; DOOR-coaching gaat over resultaten boeken. Prestaties leveren en professionele ontwikkeling door maken. Wanneer dat lukt, mag dat gevierd worden. Vandaar dat in iedere coachovereenkomst het samen successen vieren wordt opgenomen.

Vormen van DOOR-coaching

 • Directie- en executivecoaching

DOOR beschikt over een aantal coaches die op directieniveau denken, werken en doen. Zij zijn praktijkgericht met jaren lange ervaring in het coachvak. De directiecoaches zijn beschikbaar voor het begeleiden van directieleden of medewerkers in het hoger management.

 • Persoonlijke coaching

DOOR-coaches richten zich op prestaties en professionele ontwikkeling. Deze coaching kan gericht zijn op een accountmanager die op hoger niveau wil verkopen, op een teamleider die leiding gaat geven aan het team waar zij vroeger zelf onderdeel van was of bijvoorbeeld een adviseur die moet leren omgaan met klachten en reacties van klanten.

 • Sales coaching

DOOR houdt van ambities op het gebied van sales. Wil jij dus meer verkopen, slimmer verkopen of jouw klanten blijer maken? Dan ben jij bij DOOR aan het juiste adres. DOOR sales coaching helpt jou om jouw commerciële ambities waar te maken.

 • Teamcoaching

Alleen ga je sneller en samen kom je verder. Dat is één van de veel gebruikte DOOR-denkers. Teamcoaching helpt om communicatie tussen teamleden te versterken, de samenwerking te verbeteren en om gezamenlijke doelen te behalen. 

PS. Aanmelden voor de DOOR-denker kan hier 😀.

Visie op coaching

Mensen maken hét verschil in het bereiken van resultaten en het waarmaken van ambities. DOOR heeft de ambitie om door middel van business coaching de persoonlijke, professionele ontwikkeling en prestaties van medewerkers en managers te verbeteren en zo op een aanstekelijke manier ambities waar te maken en resultaat te boeken. DOOR-coaches zijn praktijkgericht en werken samen met deelnemers om het verschil te maken in het bereiken van een ambitie of resultaat. DOOR-coaching richt zich op de zakelijke context. Een DOOR-coach zet coachtechnieken en hulpmiddelen in om deelnemers beter te laten presteren. Soms vraagt dat een rol van veel doorvragen, soms van een goed advies.

Wij geloven dat mensen hét verschil maken
in het waarmaken van ambities;
in samenwerking met klanten en met elkaar!

Bedrijfscoaching DOOR

Q&A over DOOR-coaching

Waar komt DOOR-coaching vandaan?
Coaching is ontstaan vanuit training, gedragstherapie en de lerende organisatie. Waar training zich richt op het ontwikkelen van vaardigheden (in groepsverband) en therapie op het helpen van iemand met onvoldoende ik-sterkte, richt coaching zich op het ontwikkelen van de mindset en gedrag dat helpt om zakelijke resultaten te boeken. DOOR-coaches zijn dus geen therapeuten en psychologen, maar zakelijke professionals die door de inzet van de juiste technieken medewerkers en managers helpen resultaten te bereiken of professioneel te ontwikkelen.

Wat is de definitie van DOOR-coaching?
De definitie van DOOR-coaching is het verbeteren en ontwikkelen van de professionele ontwikkeling en prestaties in een zakelijke omgeving, om zo ambities waar te maken. Daarbij wordt bij DOOR-coaching gesproken over deelnemers (en dus niet over cliënten). De focus ligt op het te bereiken resultaat. Een DOOR-coach zal schakelen tussen zijn rol als coach en mentor. Soms dus door vragen te stellen, soms door ideeën te delen en suggesties te doen. Praktijk- en resultaatgericht. Met maar één doel; op een aanstekelijke manier ambities waar maken!

Waar kun je DOOR-coaching voor inzetten?
DOOR-coaching richt zich volledig op het leveren van betere zakelijke prestaties en het waarmaken van professionele ambities. Vragen die centraal kunnen staan zijn; hoe kan ik mijn werk beter doen? Hoe kan ik betere resultaten boeken? Hoe zorg ik dat ik beter samenwerk met mijn collega’s? Hoe kan ik doorgroeien naar een bepaalde rol? Daarbij staat de mens (en zijn opvattingen en drijfveren centraal). DOOR-coaching is niet om mensen met een gedragsprobleem of bijvoorbeeld een probleem in de privésfeer te helpen. Het is erop gericht om ambities waar te maken en prestaties te leveren.

Wat is synchroon coaching precies?
Een leidinggevende heeft een belangrijke invloed op de omgeving waarin jij als deelnemer jouw prestaties levert. DOOR gelooft erin dat de rol van leidinggevende (ook in een coachprogramma) cruciaal is in het realiseren van ambities. Daarom vindt bij DOOR-coaching regelmatig synchroon coaching plaats. Het betekent dat bij de start, tussendoor en bij de afsluiting, de leidinggevende betrokken is in het coachprogramma. Het doel is om het geleerde te borgen en te zorgen dat de leidinggevende helpt de resultaten te boeken. Alles wat tussen de DOOR-coach en de deelnemer besproken (en gezwegen) wordt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Wat zijn de uitgangspunten voor DOOR-coaching?
Deze uitgangspunten staan centraal bij DOOR-coaching:

 1. Er moet een concrete ambitie of doelstelling zijn, een resultaat om te bereiken
 2. De zakelijke omgeving waarin het resultaat wordt geboekt, moet duidelijk zijn
 3. Een deelnemer is (aantoonbaar) verantwoordelijk voor het te bereiken resultaat
 4. De lagen van de ijsberg vormen de focus; gedrag, denken, drijfveren en persoonskenmerken
 5. Het hier en nu staat centraal; tijdens coaching wordt direct op gedrag terug gekoppeld

Wat is het verschil tussen personal coaching en personal training?
DOOR-coaching richt zich op het verbeteren van persoonlijke en professionele ontwikkeling en prestaties om ambities te realiseren. Daarbij wordt aandacht besteed aan het gedrag, het eigen denken, de drijfveren en de persoonlijkheidskenmerken. Wanneer je praat over training gaat het over ontwikkelen van vaardigheden en skills, die helpen om een taak goed uit te voeren.

Voor welke vragen kan ik bij een DOOR-coach terecht?
DOOR-coaches zijn échte praktijkmensen en richten zich dus op ambities uit de praktijk. DOOR helpt jou om een coach voor jou te vinden die het best past bij jouw ambitie en uitdaging. Deze vragen sluiten het best aan bij de DOOR-coaches:

 • Hoe kan ik mijn opdrachten bij klanten vergroten?
 • Hoe leer ik beter om te gaan met lastige situaties?
 • Hoe kan ik mezelf tot een betere leider ontwikkelen?
 • Hoe gedraag ik mij als leider in deze veranderende context?
 • Wat kan ik als accountmanager doen in een complexer wordende wereld?

Wie zijn de DOOR-coaches?
DOOR-coaches zijn praktijkmensen met veel ervaring in het bedrijfsleven.