Team Performance Meting

Hoe jouw team met andere afdelingen in jouw organisatie communiceert en samenwerkt, wordt gemeten met de Team Performance Meting (TPM). Alle leden van het team geven anoniem aan hoe zij denken dat andere afdelingen hun team ervaren. Vervolgens delen ook de managers en medewerkers van die andere afdelingen anoniem hun ervaringen. De uitslag is een rapport waarbij de ervaringen van (andere) afdelingen worden afgezet tegen wat het team zelf denkt.

De uitslagen zijn op een schaal van 0 tot 10. Gemeten worden 9 aandachtsvelden. Elk aandachtsveld kent circa 8 Momenten van de Waarheid. De genoemde uitslagen zijn het benchmark van de gemeten bedrijven en organisaties in de Benelux.

De aandachtsvelden zijn:

  1. Toekomstvisie (6,6)
  2. Waarden & Normen (6,1)
  3. Samenwerking (6,4)
  4. Communicatie (6,9)
  5. Leidinggeven en het team (6,3)
  6. Organisatie (6,7)
  7. Persoonlijke ontwikkeling (7,2)
  8. Trots op de eigen organisatie (7,1)
  9. Discipline (5,8).

De TPM is een algemeen onderzoek waarbij anoniem ervaringen worden gedeeld. Het gaat niet om jou persoonlijk maar om hoe jij op dit moment in teamverband met elkaar omgaat. Zie de uitslag als een 0-meting.