Winnaars haken nooit af. 

Afhakers winnen nooit.

Praktijkassessment

In topsport is het gebruikelijk dat men zich vergelijkt met anderen, zich meet met de besten. Om te weten in welke mate jouw managers en medewerkers voldoen aan de huidige klantgerichtheidseisen, is het praktijkassessment een uitstekend vertrekpunt. De bevindingen worden vergeleken met de gewenste performance voor deze functie. Het praktijkassessment richt zich volledig op vaardigheden en gedrag (en niet zozeer op de inhoudelijke kennis van het vak). Na afloop van het praktijkassessment weet je waar de kandidaat het beste van start kan gaan. Waar hij succesvol kan zijn. En waar hij kan versnellen. Als leidinggevende krijg jij handvatten om te coachen.

Doelstellingen

Aan het Praktijkassessment zijn deze doelstellingen gekoppeld:

  1. Werving & Selectie: vertrekkend van de beoogde functie wordt de performance van de geselecteerde kandidaten in kaart gebracht
  2. Doorgroei naar een andere functie: de huidige status wordt afgezet tegen de nieuwe functie
  3. De sterke en te verbeteren performancepunten worden benoemd en vormen input voor continue groei 

Methode

Met het Praktijkassessment wordt op een betrouwbare en doeltreffende manier vastgesteld hoe jouw kandidaten scoren ten aanzien van 8 vooraf geselecteerde competenties (vaardigheden). Jij kiest de competenties die gezien kunnen worden als kritische factoren om succesvol te zijn in de functie. Deze competenties worden geobserveerd tijdens praktijksimulaties. Naast het meten van de competenties is er een aantal schriftelijke oefeningen. Deze totaalaanpak geeft jou een compleet beeld van de kandidaten. Het Praktijkassessment plaatst jouw kandidaten in praktijksimulaties, waardoor specifieke en voor de functie relevante competenties kunnen worden getoetst. De assessor observeert het gedrag en de vaardigheden van de kandidaat tijdens deze nagebootste praktijksituaties.

Stappenplan praktijkassessment

Stap 1. Keuze van de competenties
Op basis van het functieprofiel worden 8 te meten competenties samen met jou vastgesteld. Van deze competenties dient het ‘ideaalplaatje’ als het 100%-niveau.

Stap 2. Invulling van het praktijkassessment
De competenties worden vertaald naar praktijksimulaties. Deze praktijksimulaties worden met jou afgestemd. Per praktijksimulatie wordt een aantal competenties gemeten. De praktijksimulaties worden gecombineerd met schriftelijke toetsen. Op grond hiervan worden het draaiboek en een persoonlijke tijdschema (voor de kandidaat) gemaakt.

Stap 3. Informatie en communicatie
Voorafgaand aan het praktijkassessment ontvangen de kandidaten digitaal een uitnodiging en voorbereidende tekst met daarin de tijd, de doelstelling en het programma.

Stap 4. Voorbereiding assessmentteam
Ondertussen treft het DOOR-team de nodige operationele voorbereidingen. De praktijkcases worden geschreven en vertaald naar observatieformulieren; de tegenspelers van de praktijksimulaties worden ‘getraind’ om de juiste situatie te kunnen neerzetten en de aanvullende schriftelijke toetsen worden in orde gemaakt.

Stap 5. Uitvoering
Gedurende een dagdeel doorlopen jouw kandidaten het praktijkassessment. Per dagdeel zijn één tot vier kandidaten welkom.

Stap 6. Rapporteren en nabespreken
De dag na de uitvoering wordt de persoonlijke rapportage geschreven. Er wordt gerapporteerd of de kandidaten beschikken over de nodige (geselecteerde) competenties en in welke mate deze competenties beheerst worden dan wel ontwikkelbaar zijn. Wat betreft de score van jouw kandidaten krijg jij deze kwalificatie:

Goud     :    Uitstekend, voldoet aan de gestelde criteria

Zilver    :    Goed, maar met ontwikkelingsbehoefte

Brons    :    Voldoende, heeft op korte termijn aandacht/training nodig, is ontwikkelbaar

No Go   :    Onvoldoende, slecht ontwikkelbaar

Als de kandidaat akkoord gaat met de inhoud, wordt de rapportage aan jou en de direct leidinggevende teruggekoppeld.

Resultaten & rapportage

Jij ontvangt een rapport met de bevindingen en een advies omtrent de doorgroei en ontwikkelbaarheid van de competenties. Tevens krijg jij concrete input om de verdere persoonlijke ontwikkeling planmatig te kunnen invullen. De resultaten zijn als volgt in het rapport opgenomen:

  1. Conclusies & advies: de managementsamenvatting van het assessment                     
  2. DAS®-gedrag: het DAS®-gedrag (Dominant Afstandelijk Sociaal) van de kandidaat wordt in kaart gebracht en vertaald naar de praktijk
  3. Overzicht per competentie: per competentie wordt Goud, Zilver, Brons gescoord  (de scores per competentie)