Geen verandering? 

Geld terug!

Gedragsverandering

Bedrijven doen geen zaken met bedrijven. Mensen doen zaken met mensen. Bij het communiceren zijn drie factoren van belang:

  1. Inhoud
  2. Woordkeus
  3. Gedrag

Elke factor weegt door op het eindresultaat:

  1. Inhoud                   7%
  2. Woordkeus            35%
  3. Gedrag                  58%

Het gedrag van anderen is vaak een spiegel van uw eigen gedrag. Schrik niet als mensen bot, beslist, eigenwijs, betweterig, overdreven, arrogant oftewel dominant overkomen. Of u koud, verlegen, goed voorbereid, kritisch, stil, gereserveerd oftewel afstandelijk behandelen. Of warm, openhartig, spontaan, weifelend, excuserend oftewel sociaal bij u om hulp vragen. Het gedrag van anderen is immers een spiegel van uw eigen gedrag. Altijd!

Om tot een gedragsverandering bij uw organisatie, uw team of uzelf te komen, wordt de maat genomen met de door Bart van Luijk ontwikkelde DAS®-gedragsscan. De uitslag geeft aan hoe mensen op anderen overkomen. Het rapport houdt aan de ene kant een spiegel voor. Aan de andere kant volgen praktische adviezen over hoe de communicatie met klanten, collega’s en leveranciers te verbeteren.

Doe (eenmalig) zonder kosten de DAS®-gedragsscan.