Certificering

Deelnemers aan Open DOOR-trainingen worden na afloop, in het bijzijn van hun leidinggevenden, met het door hen behaalde certificaat in de schijnwerpers gezet. Terecht, want zij hebben elke praktijkdag aan minimaal vier praktijkoefeningen deelgenomen en na afloop een kennistoets gemaakt. Tussendoor zijn de deelnemers gemeten door de best mogelijke ervaringsdeskundigen: de (interne) klant. Een Open DOOR-training sluit af met een praktijktoets en een certificeringstoets. De kwalificatie die deelnemers meekrijgen voor de verschillende onderdelen en over het geheel, is met Goud, Zilver en Brons op Olympisch niveau!

DOOR-trainerscoaches zijn gecertificeerd vanuit het denken: ‘Wat goed is voor de klant, is nog beter voor DOOR®!’

De certificaten die aan DOOR-trainerscoaches worden uitgereikt, zijn functiegericht: Sales, Service, Support, Management en Train-de-trainer. In deze certificering is de kwalificatie voor het toepassen van de DAS®-gedragsscan opgenomen. Een certificaat wordt aan een DOOR-trainercoach gegeven voor een periode van drie jaar. Criteria voor het verkrijgen van een certificaat zijn:

 1. Hebben deelgenomen aan 85% van alle interne train-de-trainer-sessies
 2. Kennistoets met minimaal een ‘7’ (brons)
 3. Als deelnemer de passende Open DOOR-training hebben gevolgd
 4. Praktijktoets met minimaal een ‘7’ (brons)
 5. Vijf maatwerktrainingen over het onderwerp hebben uitgevoerd met een klanttevredenheid van ‘8,5’
 6. Een project met een team van minimaal vijf andere DOOR’s hebben geleid (alleen Management)

Naast de functiegerichte certificering kent DOOR® ook een programmagerichte certificering voor:

 1. Accountmanagement is KLANT-management
 2. Klantgerichtheid Loont Als Nooit Tevoren
 3. Leidinggeven aan een winnend (verkoop) team
 4. Meer verkopen? Val 1-3-9 aan!
 5. Service? Vraag het de Vakman-Contactman
 6. Verkopen vanuit de klant bezien