Op wereldschaal trainen & coachen
en toch lokaal betrokken zijn.

Internationaal

In 1991 vroegen drie multinationals (DAF Trucks, IBM en Opel) of in de rest van Europa kon worden geprofiteerd van de Nederlandse topkwaliteit van DOOR®. Het onderzoek dat volgde, leidde binnen één jaar tot een succesvolle start in 12 landen. De in Nederland ontwikkelde programma’s werden doorvertaald naar de cultuur van deze landen en wel op een praktische, resultaatgerichte, stimulerende en in zijn soort unieke manier. Toen de wereldwijde opdracht van General Motors overging op een volle GM-dochter (Hughes Training), nam die laatste het netwerk (met 42 landen) over. DOOR® in de Benelux, viel buiten deze overname. In 2000 verzelfstandigde DOOR® als multinational en ging de organisatie verder als DOOR® International, opererend vanuit Wiesbaden, Duitsland.

Inmiddels telt DOOR® International vertegenwoordigingen in 67 landen verdeeld over alle continenten. Anno 2015 is eenzelfde situatie ontstaan als in 1991. Bedrijven als Apollo Vredestein, Canna, Charles Vögele, Hunter Douglas, KAISER+KRAFT, Loading Systems en Wilh. Wilhelmsen stelden de vraag: ‘Kan DOOR® wat jullie in Nederland doen, ook in andere landen?’ Met het goed getrainde netwerk van DOOR International op de achtergrond, is het antwoord nu veel makkelijker te geven: ‘Yes, we can!’

Het gaat hierbij niet alleen om de praktische resultaatgerichte verkoopprogramma’s maar ook om de gewenste cultuurverandering waarbij de klant leidend is: Klantgerichtheid Loont Als Nooit Tevoren.

Andere klanten waarvoor DOOR® International wereldwijd werkt zijn onder meer: AbbVie, IBM, Microsoft, Philip Morris, Unilever.