Geschiedenis

De start

Het vijfjarenplan dat de latere oprichter van DOOR® Training & Coaching, Bart van Luijk, opstelde voor zijn toenmalige werkgever, werd door die laatste amper bekeken. Ondanks teleurstellende resultaten en het plan van aanpak dat de organisatie weer op de rit moest zetten, vond de directeur het niet nodig te veranderen. Dat was voor Bart van Luijk aanleiding om zijn ontslag in te dienen en voor zichzelf te beginnen. 'Niet veranderen' is hetzelfde als je adem inhouden: dat houdt geen mens lang vol. Zeker Bart niet!!

De uitgangspunten van het plan dat in 1981 als blauwdruk diende voor de DOOR®-organisatie, waren helder:

  1. Gewerkt wordt met een minimum aan mensen in loondienst.
  2. Freelancers als trainers zijn uit den boze.
  3. Iedereen in de organisatie levert een directe bijdrage aan de omzet.
  4. Alle betrokkenen in en rondom DOOR® worden maximaal getraind.
  5. Klanttevredenheid gaat boven deelnemerstevredenheid.

Met het vasthouden aan deze uitgangspunten, groeide DOOR® in 10 jaar tijd uit tot een organisatie met vestigingen in 22 landen.