Elke Open-DOORtraining is ook geheel 
op maat voor uw organisatie beschikbaar.

Maatwerk

Trainen op maat om DOOR te gaan

Voor de buitenwereld lijken trainingsinstituten op elkaar. Vooral de open programma’s lijken veel van hetzelfde. ‘Alle auto’s rijden, zeggen zuinig te zijn en combineren comfort met veiligheid’. Het verschil begint in de showroom en bij de proefrit. Daarom kiest DOOR® voor maatwerk.

Voordat u of uw medewerker aan het DOOR-programma begint, werkt de DOOR-trainer intensief met u samen om dit op maat te maken. U wilt natuurlijk dat uw investeringen het gewenste resultaat opleveren. Daarom maakt de DOOR-trainer gebruik van een gestructureerde aanpak: de 7 stappen van het DOORlopende Verbeterplan.

Stap 1: Wat wilt u binnen 4 kwartalen bereiken?

Geen actie zonder doelen, geen doelen zonder visie. Samen met u bespreekt de DOOR-trainer wat u binnen 4 kwartalen met het programma wilt bereiken.

Stap 2: Hoe is de huidige situatie?

Maar eerst wordt geïnventariseerd hoe de huidige situatie eruitziet in relatie tot de beoogde doelstellingen. Deze nulmeting kan bestaan uit interviews, performancemetingen, mystery calls en/of (e-)assessments.

Stap 3: Welke prioriteiten en verbeterpunten zijn er?

Uit stap 2 volgt het verschil tussen de gewenste en de huidige situatie. In overleg met u stelt de DOOR-trainer op basis hiervan de verbeterpunten en prioriteiten vast. Per actie stelt u performance-indicatoren vast.

Stap 4: Wat is het plan van aanpak?

Op basis van de geïnventariseerde verbeterpunten en prioriteiten wordt voor de te trainen medewerkers een maatwerktraject ontwikkeld. Hierbij krijgen zij te maken met trainen, coachen, doe-het-zelfpakketten en verschillende digitale hulpmiddelen. Alle te ondernemen acties worden compleet met de te behalen resultaten in een tijdplan weergegeven. Dan kan de uitvoering beginnen.

Stap 5: Welke rol is weggelegd voor de leidinggevende of manager?

De manager heeft een belangrijke rol in de voorbereiding en begeleiding van de te trainen medewerkers. Van de DOOR-trainer hebt u hulpmiddelen gekregen om deze begeleiding succesvol te laten zijn.

Stap 6: Welk resultaat behaalt u? 

In de eerste stap hebt u de visie en doelstellingen bepaald. In de derde stap de verbeterpunten. Samen met uw DOOR-trainer hebt u afgesproken hoe u tijdens de uitvoering van de opdracht deze doelstelling meet (met behulp van uw 5x4-plan en performance-indicatoren).

Stap 7: Verankeren en Vieren van successen

Doordat de praktijkdagen van de DOOR-programma’s op intervalbasis plaatshebben, beklijft de boodschap langer. Door te trainen zoals topsporters dit doen, wordt het geleerde een tweede natuur voor u en uw medewerkers. U viert dat uw klant zegt: 'Dit is top!'