Wat een geluk dat u een 
(interne) klant nog blij kunt maken. 

Interne klantgerichtheid

In 10 stappen Veranderen voor de KLANT

U wilt uw medewerkers dagelijks herinneren aan het proces van 'Veranderen voor de KLANT?' Dan is het belangrijk om dit goed voor te bereiden en hiervoor een 10-stappenplan op te stellen. Hierin legt u zaken vast als: uw visie, missie en kernwaarden, uw vertrekpunten, de gewenste resultaten en hoe u gaat (zelf)trainen in het verlengde van uw 5x4-plannen.