DAS-gedragsscan

'Het gedrag van de ander is de spiegel van jouw eigen gedrag!'

Aan deze waarheid heb je niets als jij niet weet hoe je op klanten overkomt. De digitale DAS®-gedragsscan vertelt het jou. Na de DAS-gedragsscan ben je:

  1. Jou bewust van hoe jij op anderen overkomt
  2. In staat het gedrag van anderen te herkennen
  3. In staat in te spelen op het gedrag van de klant

Inspelen op het klantgedrag begint bij inzicht

De uitslag van de DAS-gedragsscan geeft jou inzicht in hoe jij dominant, afstandelijk en sociaal gedrag combineert en hoe anderen jouw DAS-gedrag ervaren. Jij ontvangt een uitgebreid digitaal rapport over hoe jij in het contact met de klant overkomt. De grootste uitdaging ligt vervolgens in het inspelen op het gedrag van die klant. Inspelen op een dusdanige manier dat jouw vragen raak zijn en jouw argumenten als stimulerend overkomen. In jouw communicatie met de klant wordt DAS® de voertaal.

Klantgericht kosten besparen

Jij kunt de DAS-gedragsscan ook goed gebruiken bij de samenstelling van jouw team. Door zorgvuldig te selecteren, bespaar jij ongemerkt kosten. Een passend en op elkaar ingespeeld team gaat winnen voor de klant. Dit team stel jij samen op basis van de uitslag van de DAS-gedragsscan.

De DAS-gedragsscan geldt voor deze functiegroepen:

  1. Leidinggevenden
  2. Servicemedewerkers
  3. Supportmedewerkers
  4. Verkoopmedewerkers

De oorsprong

In 1981 heeft Bart van Luijk, oprichter van DOOR® Training & Coaching, geïnspireerd door verschillende filosofen, psychologen en schrijvers, het DAS-gedragsmodel ontwikkeld met daarop aansluitend de DAS-gedragsscan. Aan de basis stond een Amerikaans onderzoek van Prof. Dr. Alan Schoonmaker. Hij onderzocht het gedrag van meer dan zesduizend mensen in werksituaties op het vlak van onderlinge samenwerking, leidinggeven, service, support en verkoop.

Meer weten? Mail dan naar [email protected].