DAS-gedragsscan

'Het gedrag van de ander is de spiegel van uw eigen gedrag!'

Aan deze waarheid hebt u niets als u niet weet hoe u op klanten overkomt. De digitale DAS®-gedragsscan vertelt het u. Na de DAS-gedragsscan bent u:

  1. Zich bewust van hoe u op anderen overkomt
  2. In staat het gedrag van anderen te herkennen
  3. In staat in te spelen op het gedrag van de klant

Inspelen op het klantgedrag begint bij inzicht

De uitslag van de DAS-gedragsscan geeft u inzicht in hoe u dominant, afstandelijk en sociaal gedrag combineert en hoe anderen uw DAS-gedrag ervaren. U ontvangt een uitgebreid digitaal rapport over hoe u in het contact met de klant overkomt. De grootste uitdaging ligt vervolgens in het inspelen op het gedrag van die klant. Inspelen op een dusdanige manier dat uw vragen raak zijn en uw argumenten als stimulerend overkomen. In uw communicatie met de klant wordt DAS® de voertaal.

Klantgericht kosten besparen

U kunt de DAS-gedragsscan ook goed gebruiken bij de samenstelling van uw team. Door zorgvuldig te selecteren, bespaart u ongemerkt kosten. Een passend en op elkaar ingespeeld team gaat winnen voor de klant. Dit team stelt u samen op basis van de uitslag van de DAS-gedragsscan.

De DAS-gedragsscan geldt voor deze functiegroepen:

  1. Leidinggevenden
  2. Servicemedewerkers
  3. Supportmedewerkers
  4. Verkoopmedewerkers

De oorsprong

In 1981 heeft Bart van Luijk, oprichter van DOOR® Training & Coaching, geïnspireerd door verschillende filosofen, psychologen en schrijvers, het DAS-gedragsmodel ontwikkeld met daarop aansluitend de DAS-gedragsscan. Aan de basis stond een Amerikaans onderzoek van Prof. Dr. Alan Schoonmaker. Hij onderzocht het gedrag van meer dan zesduizend mensen in werksituaties op het vlak van onderlinge samenwerking, leidinggeven, service, support en verkoop.

Meer weten? Mail dan naar [email protected].