Zorg

De zorgmarkt: hoofdpijn of kansen?

Marktwerking in de zorg
Het stormt in jouw zakelijke omgeving. Financieringsstromen veranderen, jouw netwerk en cliënten vragen steeds meer of minder.Daarnaast zijn concullega’s om jou heen actief. Kortom, jouw organisatie staat al geruime tijd onder (financiële) druk.

Organisatorisch is er hierdoor ook veel veranderd. Door de terugloop in opbrengsten, is kritisch naar de kosten gekeken. Collega’s zijn vertrokken. Kosten zijn gereduceerd. Aansturingsmodellen zijn veranderd.

Naast de kostenkant is juist ook de opbrengstenkant belangrijk. Waarbij geldt: ‘Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.’ Het moet dus aan de opbrengstenkant nog beter. Waarbij ‘beter’ geldt voor iedereen die van jouw organisatie die contact heeft met het netwerk.

Ben je op zoek naar een duurzame plek in de zorgketen? Waarbij duidelijk is wie voor welke netwerkpartner verantwoordelijk is? Waarbij constructief samenwerken in de keten voor de cliënt* het vertrekpunt is?

Of ben je juist op zoek hoe je, vanuit de stap van het hiërarchisch leiderschap naar zelfsturende teams de vervolgstap kunt maken naar coachend leiderschap, lees dan zeker verder! Of nog beter, ga met ons in gesprek.

Kortom, denk je in hoofdpijn? Of zie je kansen en ben je op zoek hoe je deze kansen pakt!

* Voor ‘cliënt’ mag je ook lezen de leerling, de patiënt, de klant, de jongere, de oudere of de titel die jouw organisatie gebruikt. Bedoeld wordt de persoon en zijn naaste omgeving die dienstverlening ontvangt.